WINIMSEURO UPGRADE 3.40

 

 

BIJLAGE B

 

Om de bijlage B aan te maken moeten de grootboeken die je wenst over te nemen gekoppeld worden aan bijlage_B code.

 

Dit kan je doen via de knop grootboeken in het hoofdmenu. Dubbelklik op de bestaande grootboeklijn zodat je op het aanpasscherm voor dit grootboek terecht komt en maak je keuze.

 


 

Bij een nieuw grootboek kan je deze koppeling leggen bij aanmaak.

 

Deze koppeling is noodzakelijk voor elk grootboek dat op het bijlage B formulier wordt meegeteld. ( Opgelet enkel de effectief geboekte ontvangsten en uitgaven worden meegeteld).

Eenmaal een boekjaar afgesloten kan je het bijlage B document van het afgesloten boekjaar niet meer wijzigen. Het systeem zal je bij het afsluiten van een boekjaar hiervan verwittigen.

Het is dus belangrijk dit document aan te maken vooraleer een boekjaar over te dragen.

 

De mogelijke bijlage B codes zijn :

 

Ontvangsten

Uitgaven

 

Goederen en diensten

Lidgeld

 

 

Bezoldigingen

Schenkingen en legaten

 

 

Diverse goederen en diensten

Subsidies

 

 

Andere uitgaven

Andere ontvangsten

 

 

Het bijlage B FORMULIER kan je opvragen via het hoofdmenu(tekstmenu Opvragen / Formulier bijlage B.

 

 

Via de knop Bereken kan je alle rubrieken opnieuw herberekenen en totaliseren.

Gebruik de printknop om onderstaand formulier af te drukken.

Via de exportknop kan je de gegevens overbrengen naar andere toepassingen ( excel, rtf,html,)