Via deze webpagina kan u zich als vereniging aangesloten bij Vlamo tegen bijzondere voorwaarden registreren voor de aankoop van WinIMSeuro. 

Vul hieronder de gegevens in van uw vereniging en na verzending ervan kan u de software downloaden.  

Registratieformulier VLAMO-vereniging Bestelling WinImsEuro-kasboekhouding  4.XX
Naam vereniging
Contactpersoon
Adres
Postcode + plaats
emailadres
telefoon
VLAMO nummer (indien niet gekend: contacteer Vlamo 09 265 80 00 of ledenadministratie@vlamo.be )
BTW nummer
 
 

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand om IMS bvba toe te laten uw dossier te beheren. In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden doorgegeven.  Voor raadpleging van uw gegevens en eventuele verbetering ervan kunt u terecht bij IMS bvba, Postbus 40 te 9500 Geraardsbergen.