Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden :

jaar dagplafond jaarplafond
2008 29,05 1.161,82
2009 30,22 1.208,72
2010 30,22 1.208,72
2011 30,82 1.232,92
2012 31,44 1.257,51

Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.


Bron: FOD Sociale Zekerheid.