Via deze webpagina kan u zich als vereniging aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie tegen bijzondere voorwaarden registreren voor de aankoop van WinIMSeuro. 

Vul hieronder de gegevens in van uw vereniging en na verzending ervan kan u de software downloaden.  Voorwaarden en werkwijze

Registratieformulier VSF vereniging - WinImsEuro-kasboekhouding  

Sportfederatie (u kan enkel genieten van de uitzonderlijke voorwaarden indien uw vereniging lid is van een van de vermelde sportfederaties)
Naam vereniging
Contactpersoon
Adres
Postcode + plaats
e-mailadres
telefoon
BTW nummer (ondernemingsnummer)
 

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand om IMS bvba toe te laten uw dossier te beheren. In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden doorgegeven.  Voor raadpleging van uw gegevens en eventuele verbetering ervan kunt u terecht bij IMS bvba, Gasthuisstraat 27 te 9500 Geraardsbergen.